Konservointi ja restaurointi

 

 

Museo-objektit, taideveistokset, perintöesineet, keräilyaarteet... Olipa kyse vaurioituneesta tai säilytyksen aikana pinttyneestä esineestä, ota yhteyttä niin selvitetään sille soveltuvimmat toimenpiteet!

 

  • Puhdistus
  • Konsolidointi (tukeminen, kiinnitys) ja täydennys
  • Retusointi (paikkamaalaus)
  • Konservointitarpeen ja kustannusten arviointi
  • Kokoelmien dokumentointi ja luettelointi
  • Metallit, keramiikka, lasi, orgaaniset materiaalit sekä arkeologiset esineet

 

Tarvittavat konservointitoimenpiteet arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Hinnoittelu on tuntiperustainen. Asiakkaan kanssa sovitaan tarkoituksenmukaisista toimenpiteistä, jotta löydetään tasapaino esineen säilymisen ja työhön käytettyjen varojen kanssa.

 

Tilanteesta riippuen voin tulla paikan päälle antamaan arvioita konservoinnin tarpeesta ja kustannuksista. Voin noutaa pienet ja keskikokoiset esineet konservoitavaksi suoraan asiakkaalta. Teen myös esinekokoelmien dokumentointi- ja luettelointityötä. Työn tuloksena toimitan asiakkaalle sähköisen luettelon esineistä perustietoineen ja kuvineen.

 

Työssäni noudatan E.C.C.O.:n eettistä ohjeistusta.

http://www.ecco-eu.org/european-day-of-conservation-restoration/documents/

 

Lisäksi huomioin päätöksenteossa ekologiset ja eläineettiset näkökulmat.

 

 

Arkeologinen konservointi ja kenttäkonservointi

 

Erityinen mielenkiinnon kohteeni ovat arkeologiset esineet eli artefaktit. Minulla on kokemusta arkeologisista kenttätöistä, joilla toimin kaivausapulaisena sekä esineiden nostosta ja pakkaamisesta vastaavana ns. kenttäkonservaattorina. Konservaattorin mukanaolo kaivauksilla on tärkeää, jotta esineturvallisuus saadaan taattua oikeaoppisin nosto- ja pakkausmenetelmin ja konservointiketju kentältä studioon saadaan pidettyä lyhyenä. Kenttäkonservaattorin mukanaolo mahdollistaa myös sen, ettei kaivauksen johtajan (arkeologin) tarvitse keskittyä löytöihin. Kenttäkonservointipalveluiden hinta neuvotellaan tapauskohtaisesti kaivausten sijainnin ja puitteiden mukaan.