Nimi  
Sähköposti  
Yhteydenoton aihe  
Viesti  

Tarvitsetko konservaattorin palveluita tai lisää liikuntaa elämääsi? Askarruttaako jokin seikka? Ota rohkeasti yhteyttä niin selvitetään asia!

 

Yhteydenottolomakkeen alta voit lukea kysymyksiä ja vastauksia konservoinnista ja käytännöllisestä liikkumisesta.

Mitä tarkoitetaan konservoinnilla?

 

Konservointi yksinkertaisuudessaan on kulttuurihistoriallisen perinnön säilyttämistä. Konservoinnilla pyritään estämään tai hidastamaan esineiden materiaaleissa väistämättä tapahtuvia hajoamisprosesseja. Työ jaotellaan kolmeen asteeseen; ennaltaehkäisevään konservointiin, varsinaiseen (kajoavaan) konservointiin sekä restaurointiin.

 

Ennaltaehkäisevä konservointi käsittää esineiden säilytysolosuhteiden (lämpö, valo, kosteus, mekaaniset rasitukset) säätelyn niin, että materiaaleille aiheutuu mahdollisimman vähän vaurioita.

 

Varsinaisella konservoinnilla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla esineisiin kajotaan eri tavoin. Näihin kuuluvat mm. puhdistus, tukeminen, täydentäminen, paikkamaalaus yms. Toimilla pyritään ensisijaisesti esineiden säilyttämiseen mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen, mutta myös niiden ulkoasun parantamiseen esimerkiksi näyttelyä varten.

 

Restaurointi tähtää kohteen palauttamiseen johonkin aiempaan fyysiseen eheyteen sen elinkaaren aikana. Toimenpiteet voivat käsittää esimerkiksi puuttuvien osien lisäämisen tai pintakäsittelyn palauttamisen entisenlaiseksi. Konservoinnin ja restauroinnin raja on jokseenkin häilyvä, ja termit voivat eri kielissä limittyä hieman eri tavoin.

 

Lisää aiheesta voit lukea blogikirjoituksestani.

 

Miksi maksaa konservoinnista?

 

Vaikka jotkin toimenpiteet voivat vaikuttaa hyvin yksinkertaisilta tai näennäisiltä, voi niihin liittyä seikkoja joista maallikolla ei ole tietoa. Miten toistuva puhdistus vaikuttaa pitkässä juoksussa esineen materiaaleihin? Miten käytetty liima kestää vuosikymmenten aikana? Minkälaisia hajoamisprosesseja arkeologisessa metalliesineessä voi tapahtua vaikka se tällä hetkellä näyttääkin eheältä? Pelkällä maalaisjärjellä tehdyt veikkaukset eivät aina ole päteviä, vaan tarvitaan asianmukaisen koulutuksen käynyt ammattilainen tekemään johtopäätöksiä. Mikäli esineelle annetaan arvoa sen verran, että sen säilymiseen halutaan satsata, on syytä kääntyä konservaattorin puoleen jotta vältytään tahattomilta vahingoilta.


 

Miksi harjoitella käytännöllistä liikkumista? Eikö punttisali riitä?

 

Lapsi oppii liikkumaan ihmiselle luontaisella tavalla leikin ja seikkailun kautta. Näin hänestä tulee fyysisiltä taidoiltaan kyvykäs, reipas ja terve (olettaen että ravinto ja kasvuympäristö ovat terveelliset). Nykymuotoinen fyysisesti passiivinen elämäntapa kehittyneissä yhteiskunnissa kuitenkin lyö kapuloita rattaisiin ja monilla ihmisillä jää liikkuminen todella vähäiseksi jossain nuoruuden vaiheessa. Aika kuluu, ihminen vanhenee, kunto huononee ja keho unohtaa lapsena hankitut liiketaidot. Tässä kohtaa astuu esiin MovNat-metodi.

 

Monet ihmiset toki harrastavat liikuntaa eri lajien parissa. Useissa urheilulajeissa on kuitenkin puutteita kokonaisvaltaisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Esimerkiksi kuntosalilaitteilla harjoiteltaessa lihakset eittämättä kehittyvät, mutta kehon luontaiset käyttötaidot voivat jäädä retuperälle, eikä isoista lihaksista välttämättä juurikaan hyödytä. Sen sijaan käytännöllisten liiketaitojen harjoittelu kehittää monipuolisesti voimaa, kestävyyttä, liikkuvuutta, tasapainoa sekä läsnäolon taitoa. Nämä tukevat osaltaan niin fyysistä kuin psyykkistäkin hyvinvointia.

 

Mitä eroa on MovNatilla ja parkourilla?

 

Parkourissa ja MovNatissa on paljon samoja tekniikoita (lähinnä hyppy- ja ylitystekniikat), sillä niiden juuret juontavat samoista alkulähteistä. Molemmissa lajeissa tunnustetaan motto être fort pour être utile (ole vahva ollaksesi hyödyllinen), jonka ranskalainen Georges Hébert lanseerasi kehitettyään la méthode naturelle -nimisen konseptin 1900-luvun alussa. Samoista ajatuksista kehkeytyi myös nykyisinkin käytössä oleva sotilasesterataharjoittelu. Nämä luonnolliset liikkumistavat ovat toki muinaista perua ja pohjaavat ihmisen fysiologiaan. Myöhemmin tietyt henkilöt vain jalostivat ne fyysisen harjoittelun konsepteiksi.

 

MovNat metodina on todella perinpohjainen. Siinä aloitetaan siitä, miten hengitetään ja miten liike syntyy. Harjoiteltavia tekniikoita on paljon ja ne kattavat hyvin monenlaiset tarpeet ja tilanteet. MovNat-metodin kulmakivinä ovat mm. käytännöllisyys, tehokkuus ja mukautuvuus.

 

Myös parkour on toki tehokkuus ja käytännöllisyyskeskeistä, mutta siinä on lisäksi paljon kehollista ilmaisua, erikoisten liikehaasteiden etsimistä ja selättämistä sekä joskus myös temppuja pelkästään näyttävyyden takia. Parkour ei sisällä niin laajasti erilaisia liikkumismuotoja ja tekniikoita kuin MovNat. Esimerkiksi esineiden manipulointi, monet maan tasossa tehtävät liikkeet, vedessä liikkuminen sekä kamppailu puuttuvat kokonaan.

 

 

 

 

 

jarno (at) kontta.fi

@kontta_jh

www.facebook.com/tmikontta